Tłumaczenie Mahabharaty na język polski

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Moduł Uniwersalia 2.2

nr projektu: 22H 16 0357 84

terminy: 26-10-2017 do 25-10-2022


Realizacja:

badacze:

zakres obowiązków:

Joanna Jurewicz kierownik projektu, tłumacz
Anna Trynkowska tłumacz
Monika Nowakowska tłumacz
Przemysław Szczurek tłumacz
Andrzej Babkiewicz tłumacz
Sven Sellmer nadzór informatyczny

Cel:

Przetłumaczenie i opublikowanie (zarówno w wersji cyfrowej, jak i papierowej) sześciu ksiąg Mahabharaty (MBh 6-11).

(ok. 1/4 całego tekstu – 23 023 z 75 603 strof wydania krytycznego)


Rezultaty:

1. Publikacja w wersji papierowej: sanskryt i przekład

  • 6 tomów tłumaczenia (wstępy i przypisy)
  • 1 tom rekonstrukcji uniwersum MBh

2. Strona internetowa poświęcona Mahabharacie (open source)

3. Narzędzie do grupowego tłumaczenia tekstów (Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)


Tłumaczone fragmenty:

 nr księgi parvan (liczba rozdziałów) liczba strof: tłumacz:
6 Bhīṣma (117)

1-10 jambu-khaṇḍa-nirmāna (10)

11-12 bhūmī (2)

13-124 bhagavat-gītā (25-42), bhīṣma-vadha (112)

  5 599 Joanna Jurewicz

(Andrzej Babkiewicz)

7 Droṇa (173)

1-30 droṇābhiṣeka, saṁśaptaka-vadha (30)

31-84 abhimānyu-vadha, pratijñā (54)

85-151 jayadratha-vadha (67)

152-183 ghaṭotkaca-vadha (32)

184-203 droṇa-vadha, nārāyaṇāstra-mokṣa (20)

  8 358 Andrzej Babkiewicz

Monika Nowakowska

8 Karṇa (69)   4 030 Anna Trynkowska
9 Śalya (64)

1-65 bhadra-praveśa, gada (65)

  3 471 Przemysław Szczurek

(Joanna Jurewicz)

(Andrzej Babkiewicz)

10 Sauptika (18)      817 Przemysław Szczurek
11 Strī (27)

1-15 jala-pradānika (15)

16-27 strī-vilāpa, śrāddha (12)

     747 Przemysław Szczurek
suma 23 022