Lista polskich przekładów z dzieł sanskryckich

Poniższa lista polskich przekładów z sanskrytu powstaje wspólnym wysiłkiem osób zainteresowanych, by uporządkować dotychczasowe osiągnięcia. Znajdują się na niej zarówno prace opublikowane, jak i te pisane „do szuflady”, tak by można było się zorientować, kto się już czym zajmował.

Znajdują się tu fragmenty tekstów, pełne tłumaczenia oraz opracowania, w których autor tłumaczy wybrane fragmenty przy okazji większej pracy (np. licencjatu, magisterium czy doktoratu).

Bardzo proszę o zgłaszanie do mnie prac, które nie znalazły się na poniższej liście, jak i zauważonych błędów – lista jest w fazie konstrukcji, także mile widziane są wszelkie dodatkowe sugestie.

Z czasem chcielibyśmy na stronie publikować tłumaczenia, które nie posiadają już praw autorskich, oraz te, na które autorzy wyrażą zgodę.

By ułatwić wyszukiwanie, lista roboczo podzielona jest na sześć działów:

  1. Objawienie (śruti)
  2. Epika (aitihja)
  3. Literatura piękna (sahitja)
  4. Nauka i sztuka (śastra)
  5. Filozofia (darśana)
  6. Mistyka i rytuał (agama-tantra)

W poszczególnych działach prace uporządkowane są alfabetycznie zgodnie z tytułem sanskryckim.

Andrzej Babkiewicz


Objawienie (śruti)

tytuł sanskrycki Tłumacz Opis
Atharva-veda Marlewicz H.

Galewicz C.

Atharwaweda. Wybrane hymny, tł. H. Marlewicz i C. Galewicz, Oficyna Literacka, Kraków 1999, s. 103
Atharva-veda Jurewicz J. Pieśni nienawiści i miłości: 6.13; 1.7; 3.6; 6.6; 3.18; 6.8; 6.9; 2.15; w: Studia Indologiczne, tom 1 (94), Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1994, str. 68-73.
Ṛg-veda Jurewicz J. Wędrówka za przestrzenią, Wybrane hymny Rygwedy, tł. Joanna Jurewicz, tom 1 Elipsa, Warszawa 2013
Ṛg-veda Jurewicz J. Wędrówka za przestrzeniąDrugi krąg, przekład z sanskrytu hymnów Rygwedy, tł. Joanna Jurewicz, Elipsa, Warszawa 2015, s. 135
Ṛg-veda Galewicz C. 10.121; 1.105; 10.154; 10.90; 10.125; 10.71; 10.129; Cezary Galewicz, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 11-21.
Upaniṣad Michalski-Iwieński F.S. Czhandogja, Kena, Katha, Brihadaranjaka, Iśa, Paramahansa, Kaiwalja, Nrisimha – przeł. St. Fr. Michalski-Iwieński – wyd. II dop. i popr. – Ultima Thule, Warszawa-Kraków 1924
Upaniṣad Kudelska M. Iśa, Brihadaranjaka, Czhandogja, Aitareja, Kauszitaki, Taittirija, Kena, Mundaka, Katha, Praśna, Śwetaśwatara, Maitri, Mandukja – Upaniszady, tł. Marta Kudelska, wyd. II uzupełnione, WUJ, Kraków 2004, s. 391
Upaniṣad Pełkowski A.S. Kauszithaki, Baszkala, Kena, Mahanarajana, Kathaka, Maitrajana, Iśa, Aruneja, Paramahansa, Brahmabindu, Tedżobindu, Mandukja Karika – tłumaczył Antoni S. Pełkowski – Czcionkami Drukarni Narodowej, Kraków, [ok. 1927]

Mundaka i Śwetaśwatara [Upaniszady] – tłumaczył Antoni S. Pełkowski, Czcionkami Drukarni Narodowej (Kraków); Skład główny: Dom Książki Polskiej, Kraków, [ok. 1927]

Upaniṣad Mejor M. Praśnopaniṣad, w: Studia Indologiczne, tom 3 (1996), Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1996, str. 92-118.
Upaniṣad Śliwczyńska B. Māṇḍūkyopaniṣad, w: Studia Indologiczne, tom 3 (1996), Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1996, str. 130-135.
Upaniṣad Ziembiński S. Sanjasa Upaniszad, Stefan Ziembiński, opublikowane na stronie: http://bibliotekajogi3.pl/?page_id=1286 2006r.
Upaniṣad Łagodzka A. Kaivalya Upanishad, Anna Łagodzka.

 

 


Epika (aitihja)

tytuł sanskrycki Tłumacz Opis
Bhagavad-gītā Święcicki J. A. Bhagawad Gita (pieśń 1-3), Julian A. Święcicki (przekład z franc. za Emilem Burnoufem) w: Historia literatury powszechnej w monografiach tom 4: Historia literatury indyjskiej, Biblioteka Dzieł Wybranych, Warszawa 1902, str. 244-246.
Bhagavad-gītā Jankowski J. Bhagawad Gita (pieśń 12), Józef Janowski, w: Poezje. Seria liryczna, Warszawa 1910. str. 127-131.
Bhagavad-gītā Michalski-Iwieński  S.F. Bhagawadgita, czyli Pieśń o Bogu. Poemat filozoficzny indyjski, Ultima Thule, Warszawa1910, (następne wydania jako: Bhagavad Gita – z poprawkami) 1921, 1927.
Bhagavad-gītā Olszewski B. Bhagavad Gītā, Bronisław Olszewski (przekład z franc. za Emilem Burnoufem) w: Mahabharata, oprac. Antoni Lange, Brody 1911, str. 184-246.
Bhagavad-gītā Lemański J. Bhagawadgita (pieśń 12) , Jan Lemański, w: Dywan Wschodni oprac.: Antoni Lange, Warszawa 1921, str. 354-355.
Bhagavad-gītā Lemański J. Bhagawadgita (pieśń 12) , Jan Lemański, w: Dywan Wschodni oprac.: Antoni Lange, Warszawa 1921, str. 354-355.
Bhagavad-gītā Stasiak S. Bhagawadgita (pieśń 11) , Stanisław Stasiak, w: S. Schayer, Literatura indyjska, w: Wielka literatura powszechna, tom 1, Warszawa 1930, str 56-58.
Bhagavad-gītā Dynowska W. Bhagavad Gita: Pieśń Pana, Wanda Dynowska, Swatantrapur 1947, Madras 1956, 1957, Delhi 1972.
Bhagavad-gītā Bhaktivedanta A.C. Bhagavad-gītā taka jaką jest, tłumaczenie z angielskiego: Krystyna Bocek, BBT Paryż 1980, 1981, 1982, 1986, 1993, 2006.
Bhagavad-gītā Sachse, J. Bhagawadgita, czyli Pieśń Pana, Joanna Sachse, Ossolineum, Wrocław 1988.
Bhagavad-gītā Tokarz F. Bhagawadgita (pieśń 2,7,11,16 fragmenty), Franciszek Tokarz, w: Z filozofii indyjskiej kwestie wybrane, część 1, Lublin 1990, s 83-98.
Bhagavad-gītā Kudelska M. Bhagawad Gita, Marta Kudelska, Oficyna Literacka, Kraków 1995.
Bhagavad-gītā Rucińska A. Bhagawadgita święta pieśń pana, Anna Rucińska, Sawitri, Medium, Warszawa 2002.
Bhagavad-gītā Szuwalska I. Bhagawadgita, Iwona Szuwalska, Quo Vadis Vision, Warszawa 2005.
Bhagavad-gītā Jurewicz J. Bhagawadgita (pieśń 11), Joanna Jurewicz, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 295-302.
Bhagavad-gītā Prema G. Bhagawad Gita, Greta Prema, Virtualo, Warszawa 2009.
Bhagavad-gītā Stadnik A. Bhagawadgita, Artur Stadnik, Purana, Wrocław 2010.
Bhagavad-gītā Byrski M. K. Bhagawadgita (pieśń 1-3), www.bhagavdagita.eu 2011.
Bhagavad-gītā Babkiewicz. A Analiza gramatyczna i syntaktyczna wraz z tłumaczeniem komentarz Śankary: www.bhagavdagita.eu 2011.
Mahābhārata Willman-Grabowska H. 1.1; 1.54-57; 1.92-100; Helena Wilman-Grabowska, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 144-180..
Mahābhārata Karp A. 1.64-65; Artur Karp, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 203-205.
Mahābhārata Jurewicz J. 2. 43, 58 60; 7.164-165; 9.18-19; Joanna Jurewicz, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 180-203.
Mahābhārata Lange A.

Mejor M.

3.39.10-40,51; 3.185.2-53; 3.281; 3.50-78; 11.4-6; Antoni Lange, Marek Mejor, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 203-295.
Mahābhārata Ziembiński S. 12.168-192; Moksza-dharma-parwan, Stefan Ziembiński, http://bibliotekajogi3.pl,
Rāmāyaṇa Rucińska A. Walmiki, Ramajana Księga Dzieciństwa, Anna Rucińska, Fundacja Vivaswan, Warszawa 2014, s. 247.
Rāmāyaṇa Mejor M. 1.2; Marek Mejor, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 305-309.
Rāmāyaṇa Jurewicz J. 3.50,58; Joanna Jurewicz, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 309-315.
Rāmāyaṇa Karp A. 6.97.1-23; Artur Karp, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 315-317.
Rāmāyaṇa Schayer S. 1.60.5.23; Stanisław Schayer, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 203-205.
Agni-purāṇa Mejor M. 1.17; Marek Mejor, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 336-340.
Bhagavata-purāṇa Jurewicz J. 10.20; Joanna Jurewicz, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 324-332.
Bhagavata-purāṇa Mejor M. 12.1; Marek Mejor, w: Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, red. Marek Mejor, Warszawa 2007, str. 332-336.
Bhagavata-purāṇa Babkiewicz. A 5.16; Kosmologia puraniczna – na podstawie fragmentów Bhagawata-purany, Andrzej Babkiewicz, WBW, Saarbrucken 2015, 96 s.

Elementy rytuału wisznuickiego w Bhagawatapuranie, Andrzej Babkiewicz, WBW, Saarbrucken 2014, 129 s.

Bhagavata-purāṇa Jamrozik I. Obraz piekieł na podstawie XXVI rozdziału Bhagawata Purany, Izabela Jamrozik, praca licencjacka na kierunku kulturoznawstwo z zakresu indologii, pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Mejora, UW, Warszawa 2007.
Garuḍa-purāṇa Koc B.J. Bogusław J. Koc, Między śmiercią a narodzinami. Garuda-Purana-Saroddhara I-IV, Wyd. Naukowe UAM. Poznań 1989, s. 185.

 

 

 


Literatura piękna (sahitja)

tytuł sanskrycki Tłumacz Opis
Amaruśataka

(Amaru)

Bukowski K. Amaru, Miłość utajona, Kazimierz Bukowski, Warszawa 1922.
Amaruśataka

(Amaru)

Marlewicz H. Amaru, Z pieśni miłosnych, „Cracow Indological Studies”, Halina Marlewicz Literatura indyjska w przekładzie, red. R. Czekalska, Kraków 2004, vol. VI.
Amaruśataka

(Amaru)

Trynkowska A. Amaru, Setka Amaru (Amaruśataka). Wybór, Anna Trynkowska [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Bhaṭṭi-kāvya

(Bhaṭṭi)

Sudyka L. Bhattikawja, Canto XII. Przybycie Wibhiszany, Lidia Sudyka [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Bṛhat-kathā-mañjarī

(Kṣemendra)

Mejor M. Kszemendra, Bryhatkathamańdźari: Powiastka o kocie, fałszywym sędzi (Mardźarakhjajika, 16.25); Bodhisattwawadanakalpalata: Opowieść o królu Udrajanie (Udrajanawadana, 40.15–35), Opowieść o królewnie Muktalacie (Muktalatawadana, 7.50–67), Marek Mejor, [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Buddha-carita

Sundarānanda

(Aśvaghoṣa)

Gawroński A. Aśwaghosza, Żywot Buddy oraz Poemat o pięknym Nandzie, , Andrzej Gawroński [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Daśa-kuāra-carita

(Daṇḍin)

Nitecka A. Dandin, Przygody dziesięciu Młodzieńców. Opowieść Apaharawarmana (fragment), Anna Nitecka, „Cracow Indological Studies”, Literatura indyjska w przekładzie, red. R. Czekalska, Kraków 2004, vol. VI.
Daśa-kuāra-carita

(Daṇḍin)

Trynkowska A. Dandin, Przygody dziesięciu młodzieńców (Daśakumaraćarita). Rozdział VI. Przygody Mitra-gupty (fragmenty), Anna Trynkowska [w:]Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbio-rowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Gīta-govinda

(Jayadeva)

Kałuski A. Gitagowinda (Z pieśni pierwszej), [w:] Wielka Literatura Powszechna, Antoni Kałuski t. V. Antologia. Część pierwsza, pod red. S. Lama, Warszawa 1932; Dźajadewa, Pieśń o Krysznie Pasterzu, wstępem opatrzyła B. Grabowska, Warszawa 1996; Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Gīta-govinda

(Jayadeva)

Marlewicz H. Dźajadewa, Pieśni o Gowindzie – Pasterzu, część 1, pieśń 3, „Cracow Indological Studies”, Halina Marlewicz, Litera-tura indyjska w przekładzie, red. R. Czekalska, Kraków 2004, vol. VI.
Gīta-govinda

(Jayadeva)

Grabowska B.

Ługowski A.

Dźajadewa, Pieśń o Krysznie Pasterzu, Barbara Grabowska, Andrzej Ługowski, wstępem opatrzyła B. Grabowska, Dialog, Warszawa 1996.
Hitopadeśa Mejor M. Dobre pouczenie (Hitopadeśa)IV.2. Opowiastka o dwóch gęsiach i gadatliwym żółwiu, Marek Mejor, [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
kathā-sarit-sāgara

(Somadeva)

Gil S. Somadewa, O człowieku, który zaczynał od zera, Sylwia Gil (Kathasaritsagara XXIII), „Przegląd Orientalistyczny” 1997, nr 1–2 (181–182).
kathā-sarit-sāgara

(Somadeva)

Schayer S. Somadewa, Ocean strumieni baśni (Katha – sarit – sagara). Wararuczi opowiada historię swego żywota, Stanisław Schayer [w:] Wielka Literatura Powszechna, t. V. Antologia. Część pierwsza, pod red. St. Lama, Warszawa 1932; Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
kathā-sarit-sāgara

(Somadeva)

Sudyka L. Somadewa, Ocean rzek opowieści, fragmenty (Opowieść o królu Satawahanie i jego dwóch ministrach: Gunadhji i Śarwawarmanie, rozdz. VI, ks. I; Opowieść o powstaniu Brihatkathy, rozdz. VIII, ks. I; Pururawas i Urwaśi, rozdz. III, ks. III; Dzieje Bhunandany, rozdz. VI, ks. XII; Rama i Sita, rozdz. I, ks. IX; Nierozważna małpa, rozdz. IV, ks. X; Pieśń barda, rozdz. XXXVIII, ks. XII; Opowieść o Kamalakarze, rozdz. IV, ks. XII), Lidia Sudyka, „Cracow Indological Studies”, Literatura indyjska w przekładzie, red. R. Czekalska, Kraków 2004, vol. VI.
kathā-sarit-sāgara

(Somadeva)

Willman-Grabowska H. Somadewa, Ocean strumieni baśni (Kathasaritsagara), Helena Willman-Grabowska [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
kathā-sarit-sāgara

(Somadeva)

Willman-Grabowska H. O cnocie i niecnocie niewieściej. Opowiadania z „Oceanu Baśni” Somadewy, tł. H. Willman-Grabowska, Ossolineum, Wrocław 1960, s. 207.
Kirātārjunīya

(Bhāravi)

Trynkowska A. Bharawi, Opowieść o Ardźunie i Kiracie (Kiratardźunija), Pieśń VIII, strofy 1–26, Anna Trynkowska [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, War-szawa 2007.
Kumāra-sambhava

(Kālidāsa)

Pigoniowa M. Kalidasa, Narodziny Kumary (Kumarasambhawa). Pieśń IV. Lament Rati, Mariola Pigoniowa, [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Kumāra-sambhava

(Kālidāsa)

Stasiak S. Kalidasa, Kumarasambhawa (Narodziny boga Kumary). Pochwała Himalajów, (fragment z rozdziału I), Stefan Stasiak

[w:] Wielka Literatura Powszechna, t. V. Antologia. Część pierwsza, pod red. S. Lama, Warszawa 1932.

Megha-dūta

(Kālidāsa)

Sachse J. Kalidasa, Meghaduta. Obłok – posłańcem, tł. Joanna Sachse, Verbum, Katowice 1994, s. 108

Kalidasa, Meghaduta – obłok posłańcem, „Przegląd Orientalistyczny” 1986, nr 3–4 (139–140); Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.

Mṛc-chakaṭika

(Śūdraka)

Pobożniak T. Gliniany Wózeczek, dramat sanskrycki napisany przez Śudrakę, przełożył Tadeusz Bronisław Pobożniak, Księgarnia akademicka, Kraków 2004, s. 237
Pañca-tantra

(Viṣṇuśarman)

Mejor M. Pańćatantra, III.1. (IV.5) Osioł w tygrysiej skórze, Marek Mejor, [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Pañca-tantra

(Viṣṇuśarman)

Schayer S. Pańćatantra. Historia o wszy Guzdralskiej i pluskwie Ogniopysku, Stanisław Schayer [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.

Pańczatantra. Opowieść wstępna o tem jak bramin Wisznuśarman ułożył PańczatantręHistoria o wszy Guzdralskiej i pluskwie Ogniopysku, Stanisław Schayer [w:] Wielka Literatura Powszechna, t. V. Antologia. Część pierwsza, pod red. S. Lama, Warszawa 1932.

Pañca-tantra

(Viṣṇuśarman)

Słuszkiewicz E. PańczatantraZ Księgi Pierwszej, O rozdzieleniu przyjaciół, Eugeniusz Słuszkiewicz, Edward Słuszkiewicz, „Przegląd Orientalistyczny” 1956, nr 2 (18); Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Pañca-tantra

(Viṣṇuśarman)

Nowosielski E. Wskrzesiciele lwa, Gołąb własnym ofiarnikiem, Eugeniusz Nowosielski, artykuł Tadeusza Brzezińskiego „Perły w szufladzie polskiego emigranta”, Wiadomości (Londyn), 25.07.1971; przekład oparty na rekonstrukcji Pańczatantry w sanskrycie J. Hertela (1908) – opowieść 3. z V traktatu i opowieść 8. z III traktatu.
Rāja-taraṁgiṇī

(Kalhaṇa)

 

Mejor M. Kalhana, Kronika królów Kaszmiru (Radźatarangini), Fala I, strofy 1–24 (wstęp), Marek Mejor, [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, War-szawa 2007.
Ṛtu-saṁhāra

(Kālidāsa)

Kałuski A. Kalidasa, Ritusamhara. Lato, Antoni Kałuski [w:] Wielka Literatura Powszechna, t. V. Antologia. Część pierwsza, pod red. S. Lama, Warszawa 1932; Wasantasena (Mriczczhakatika) autorstwo przypisywane królowi Śudrace, program Teatru Polskiego we Wrocławiu, sezon 1971/1972.

Krótki opis pór roku (Rytusanhara), Pieśń I, strofy 1–10, Antoni Kałuski [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.

Ṛtu-saṁhāra

(Kālidāsa)

Makowiecka J. Rtusamhara. Rytmy ziemi w symfonii indyjskiego roku, Jadwiga Makowiecka [w:] Mała Antologia Arcydzieł Literatury Indyjskiej, London 1988.
Śākuntala

(Kālidāsa)

Schayer S. Kalidasa, Śakuntala czyli pierścień fatalny, tłum. Stanisław Schayer, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1923 (?), s. 156.
Śatakatraya

(Bhartṛhari)

Schayer S. Bhartryhari, Trzy setki (Śatakatraja). Wybór, Stanisław Schayer, [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.

Bhartrihari, Stanisław Schayer, Aforyzmy, [w:] Wielka Literatura Powszechna, t. V. Antologia. Część pierwsza, pod red. St. Lama, Warszawa 1932.

Śatakatraya

(Bhartṛhari)

Kania I. Bhartrhariego strof trzykroć po sto. O mądrości życia, o namiętności miłosnej i o wyrzeczeniu, przekład Ireneusza Kani, Wyd. Literackie, Kraków 1989, s. 71.
Śaura-pañcāśikā

(Bilhaṇa)

Marlewicz H. Bilhana, Złodziej miłości. 50 wierszy, wstęp, opracowanie, przekład z sanskrytu, edycja tekstu H. Marlewicz, Kraków 2008.
Śiśupāla-vadha

(Māgha)

Trynkowska A. Magha, Zabicie Śiśupali (Śiśupalawadha), Pieśń III (fragmenty), Anna Trynkowska [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
Śuka-saptati Markowska W.

Milska A.

Księga papugi, spolszczyły W. Markowska i A. Milska, PIW, Warszawa 1959, s. 219
Śuka-saptati Mejor M. Siedemdziesiąt opowiadań papugi (Śukasaptati), 61. O tym jak Tedźuka oszukała swego męża i przyprowadziła do domu kochanka udającego lekarza, Marek Mejor, [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.
vetāla-pañca-viṁśatikā Gawroński A. WetalapańczawimśatiDwadzieścia pięć powiastek upiora, fragmenty, [w:] Wielka Literatura Powszechna, t. V. Antologia, Andrzej Gawroński. Część pierwsza, pod red. S. Lama, Warszawa 1932.
vetāla-pañca-viṁśatikā Willman-Grabowska H. Dwadzieścia pięć opowieści wampira, BN II 91, Wrocław 1955; I, VII, XVI, XXV, Helena Willman-Grabowska [w:] Światło słowem zwane. Wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. M. Mejora, Warszawa 2007.

Dwadzieścia pięć opowieści wampira, tł. H. Willman-Grabowska, Ossolineum, Wrocław 1955, s. 240.

  Stasiak S. Setka fraszek lirycznych i obyczajowych, Stefan Stasiak

[w:] Wielka Literatura Powszechna, t. V. Antologia. Część pierwsza, pod red. S. Lama, Warszawa 1932.

(Aśvaghoṣa) Gawroński A. Aśwaghosza, Wybrane pieśni epiczne, Andrzej Gawroński, wyd. II, uzupełnił E. Słuszkiewicz, Wrocław 1966.
  Gawroński A. Z anonimowej literatury gnomicznej, [w:] Wielka Literatura Powszechna, t. V. Antologia. Część pierwsza, pod red. S. Lama, Warszawa 1932.

 

 

 

 


Nauka i sztuka (śastra)

tytuł sanskrycki Tłumacz Opis
Anaṅga-raṅga

(Kalyāṇa-malla)

Misiak T. Hinduska sztuka kochania, Kaljanamalla, przełożył Tomasz Misiak, „Res Polona”, Łódź 1991, s. 140.
Bhakti-rasāmṛta-sindhu-binu

(Viśvanātha)

Babkiewicz A. Wiśwanatha Ćakrawarti, tłum. Andrzej Babkiewicz, (praca nieopublikowana).
Bṛhat-pārāśara-horā

(Pārāśara)

Babkiewicz A. rozdziały 1-4, 11„Indyjska horoskopia urodzeniowa” ukazał się w: Studia Indologiczne tom 14, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 2007 r.: 5-58 str.;
Kāma-sutra

(vātsyāyana)

Byrski M.K. Manusmryti czyli traktat o zacności, Kamasutra czyli traktat o miłowaniu, tł. Maria Krzysztof Byrski, Bibliotheca Mundi, PIW, Warszawa 1985, s. 204
Manu-smṛti

(Manu)

Byrski M.K. Manusmryti czyli traktat o zacności, Kamasutra czyli traktat o miłowaniu, tł. Maria Krzysztof Byrski, Bibliotheca Mundi, PIW, Warszawa 1985, s. 204
Ramala-nava-ratna Ruciński F. Filip Ruciński (praca niepublikowana).

 

 


Filozofia (darśana)  

tytuł sanskrycki Tłumacz Opis
Aṣṭa-vakra-gītā Sarnowska M. Asztawakragita. Tajemnice jogi poznania, BKF, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 80 tł. Maria Sarnowska, 3 dodruk
Brahma-siddhi

(Mandanamiśra)

Sajdek P. Mandana Miśra, Brahmasiddhi, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 183-189.
Brahma-sūtra Ruciński T. Zarys Koncepcji Brahmana w „Brahmasutrach”, Tomasz Ruciński, Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, promotor. dr Mieczysław Gogacz, opiekun naukowy dr Leon Cyboran, Warszawa 1977.
Brahma-sūtra Sajdek P. Śankaraczajra z Brahmasutr, Paweł Sajdek, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 161-177.
Laṅkāvatāra Trzciński Ł. Sutra Lankawatara, Łukasz Trzciński, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 243-250.
Mahā-prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtra Zięba M. Sutra serca wielkiej pradźnia-paramity, Maciej Zięba, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 239-242.
Mīmāṁsā-sūtra

(Jaimini)

Nowakowska M. Mimansa, Dźajmini, Monika Nowakowska, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 147-159.
Mūla-madhyamaka-kārikā

(Nāgārjuna)

Jakubczak K. Nagardźuna, Podstawowe strofy Madhjamaki, rozdział XV: Badanie Samobytu (svabhāva-parīkṣā), Krzysztof Jakubczak, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 263-265.
Prajñā-pāramitā-ṛdaya-sūtra Mejor M. Sutra „Serce Doskonałości Poznania”, w: Studia Indologiczne, tom 1 (94), Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa 1994, str. 106-111.
Sāṁkhya-kārikā

(Īśvarakṛṣṇa)

Tokarz F. Z filozofii Indyjskiej kwestie wybrane, część 2, Ks. Franciszek Tokarz, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1985, str. 183-194.
Sāṁkhya-kārikā

(Īśvarakṛṣṇa)

Jakubczak M. Marzena Jakubczak, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 81-89.
Sarvāstivāda Pañca-vastuka-śāstra

(Bhadanta Vasumitra)

Zięba M. Bhadanta Vasumitra, Traktat Sarwastiwady o pięciu elementach, Maciej Zięba, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 225-237.
Tarka-saṁgraha

(Annambhaṭṭa)

Ruciński T. Vaiśeṣika-darśana, zeszyt 1, Tarka-saṁgraha Annambhatty, wprowadzenie do indyjskich nauk o bycie i o poznaniu, T. Ruciński (powielane w kserokopii), 32 s.
Tarka-saṁgraha

(Annambhaṭṭa)

Zięba M. Śrimad Annabhatta, Krótki wykład zagadnień [debaty] (Tarka saṁgraha) oraz Objaśnienia zagadnień [debaty] (Tarka-dīpikā), Maciej Zięba, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 107-139.
Tattva-boddha Kudelska M. Poznanie istoty rzeczy, Marta Kudelska, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 178-184.
Tattva-cintāmaṇi

(Gaṅgeśa)

Szczepankiewicz J. Gaṅgeśoppādhyāya, Święty klejnot poznania prawdy, Jarosław Szczepankiewicz, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 133-145.
Tattvasaṁgraha

(Śāntarakṣita)

Zięba M. Śāntarakṣita, Kompendium prawdy, Maciej Zięba, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 267-274.
Vigraha-vyāvartanī

(Nāgārjuna)

Jakubczak K. Nagardźuna, Odwrócenie krytyki, Krzysztof Jakubczak, w: Filozofia Wschodu, wybór tekstów, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, str. 251-262.
Viveka-cūḍā-maṇi Ziembiński S. Wiweka-ćudamani, Stefan Ziembiński, opublikowane na stronie: http://bibliotekajogi3.pl/?page_id=1039 2006r.
Yoga-sūtra

(Patañjali)

Cyboran L. Klasyczna joga indyjska, BKF, PWN, Warszawa 2014, wydanie drugie , s. 512, z sanskrytu Jogasutry i Jogabhaszję przełożył Leon Cyboran, s. 135-446
Yoga-sūtra

(Patañjali)

Pełkowski S. Jogasutry Patandżalego – tłum. Antoni S. Pełkowski – Czcionkami Drukarni Narodowej, Skład główny: Dom Książki Polskiej, Kraków, [ok. 1927]

 

 

 


Mistyka i rytuał (agama-tantra)

tytuł sanskrycki Tłumacz Opis
Kulārṇava-tantra Rucińska A. Kularnavatantra – Anna Rucińska (praca nieopublikowana).
Mahā-nirvāṇa-tantra Rucińska A. Mahanirvanatantra – Anna Rucińska (praca nieopublikowana).
Nārada-bhakti-sūtra Ziembiński S. Bhakti-sutry Narady, Stefan Ziembiński, opublikowane na stronie: http://bibliotekajogi3.pl/?page_id=165  2006r.
Pañca-rātra Czerniak-Drożdżowicz M. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, Studia nad pańćatantrą. Tradycja i współczesność, WUJ, Kraków 2008, s. 155.

Jayākhyasaṁhitā, rozdział XVI przekład Marzena Czerniak Drożdżowicz w: Studia nad pańćaratrą tom I. Tradycja i współczesność, str. 95-136. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, fragmenty także w t. II.

Paramasaṁhitā. Przekład pojedynczych strof i fragmentów: Marzena Czerniak Drożdżowicz w: Studia nad pańćaratrą t. I – II. Tradycja i współczesność (t. I), W poszukiwaniu tożsamości (t. II)Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sātvata-saṁhitāPrzekład pojedynczych strof i fragmentów: Marzena Czerniak Drożdżowicz w: Studia nad pańćaratrą t. I – II. Tradycja i współczesność (t. I), W poszukiwaniu tożsamości (t. II)Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PādmasaṁhitāPrzekład dużych fragmentów: Marzena Czerniak Drożdżowicz w: Studia nad pańćaratrą t. II. W poszukiwaniu tożsamości , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. strofy: 5.16-90, 6.1-51, 13.101-104, 21.8-11

Viṣṇusaṁhitāfragment dot. rekonstrukcji zniszczonych świątyń i posągów i konsekracji, m.in. strofy: 13.7-44, 24.36-44, 24.61-70, 34.18-21, 34.50-65, 36.41-115, 24.36-44, 24.61-70, 34.18-21, 34.50-65 . Marzena Czerniak Drożdżowicz w: Studia nad pańćaratrą t. II. W poszukiwaniu tożsamości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2008- 2011

Viṣvaksena-saṁhitā, m.in. strofy 8.8-42. Marzena Czerniak Drożdżowicz w: Studia nad pańćaratrą t. II. W poszukiwaniu tożsamości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2008- 2011

Pārameśvara-saṃhitā m.in. strofy 1.58-79, 19.522-529.

Śiva-sūtra Rucińska A. Siwasutry czyli sutry Siwy przez czcigodnego Wasuguptę odczytane oraz komentarzami ułożonymi przez Śri Kszemaradżę oraz Śri Waradaradżę zwanego też Krysznadasą opatrzone,z sanskrytu przełożyła Anna Rucińska, Warszawa 2015, s. 308
Śiva-svarodya Rucińska A. Siwaswarodaja. Starożytna nauka o oddechu. Z sanskrytu i hindi przełożyła A. Rucińska, Miniatura, Kraków 2009, s. 175 (przekład sanskrycki s. 32-86).
  Rucińska A. Durga. Zwycięska bogini. Hymn do Zabójczyni demona Mahiszy przez Siwę-Bhajrawę w siódmej księdze Klejnotu w diademie Kuli wyśpiewany, tł. A. Rucińska, Warszawa 2015, s. 135
  Rucińska A. Hymny Siankary, tł. A. Rucińska, Miniatura, Kraków 2006, s. 191, przekład 17 hymnów:

Nirvāṇaṣaṭka, Sześć strof o nirwanie

Nirvąńamañjarī, Bukiet nirwany

Prātaḥ-smaraṇam, Poranne przypomnienie

Manīṣā-pañcakam, Pięć strof o pewności

Gurvaṣṭakam, Oktawa do Guru

Dakṣiṇamūrti-stotram (1), Hymn do Dakszinamurtiego

Dakṣiṇamūrti-stotram (2), Hymn do Dakszinamurtiego

Śivānandalaharī, Fala Szczęścia Siwy

Śivamānasa-pūjā, Umysłowa uczta Siwy

Moha-mudgara – Uczcij Gowindę (Młot na zaślepienie)

Viṣṇu-ṣaṭpadī – Sześć wierszy do Wsznu

Saundarya-laharī – Fala Piękna

Bhavānyaṣṭakam – Oktawa do Bhawani

Annapūrṇa-stotram, Hymn do Annapurny

Gangāstotra, Hymn do Gangi

Kaupīna-pañcakam, Pięć strof o kaupinie

Osiem strof szczęśliwych