3.1. antologie (muktaka, kośa)

3.1.1. Subhāṣita-ratha-kośa (Vidyākara)

3.1.2. Sadukti-karṇāmṛta (Śrīdhara dāsa)

3.1.3. Śatakatrayi (Bhartṛhari)

3.1.4. Amaru-śataka (Amaru)

3.1.5. Sapta-śatī (Hāla)

3.1.6. Subhāṣita-muktāvalī (Jalhana)

3.1.7. Śārṅgadhara-paddhati (Śārṅga)

3.1.8. Subhāṣitāvalī (Vallabhadeva)

 

3.2. poematy (laghu-kāvya)

3.2.1. Pięćdziesiąt strof o złodziejskiej miłości Ćaurisuratapañcāṣikā (Bilhana)

3.2.2. Kolekcja pór roku Ṛtu0saṁhāra

3.2.3. Obłok posłańcem Megha-dūta (Kālidāsa)

3.2.4. Pieśń o Krysznie pasterzu Gītagovinda (Jayadeva)

 

3.3. poematy epickie (mahā-kāvya)

3.3.1. Dynastia Ramy Raghu0vamśa (Kālidāsa)

3.3.2. Narodziny Kartikeji Kumāra0saṁbhava (Kālidāsa)

3.3.3. Buddha-carita (Aśvagoṣa)

3.3.4. Saundara-nanda (Aśvagoṣa)

3.3.5. Kirātārjunīya (Bhāravi)

3.3.6. Śiśupālā-vadha (Māgha)

3.3.7. Rāvaṇa-vadha (Bhaṭṭi)

3.3.8. Jānakī-haraṇa (Kumāradāsa)

3.3.9. Hara-vijaya (Ratnākara)

3.3.10. Vikramāṅkadeva-carita (Bilhana)

3.3.11. Naiṣadha-carita (Śrīharṣa)

 

3.4. dramaty (nāṭaka)

3.4.1. Śakuntalā (Kālidāsa)

3.4.2. Vikramorvasī (Kālidāsa)

3.4.3. Mālavikāgnimitra (Kālidāsa)

3.4.4. Śari-putra-prakarana (Aśvaghoṣa)

3.4.5. Gliniany wózeczek Mṛccha-kaṭika (Śudraka)

3.4.6. Nāgānanda (Harṣa)

3.4.7. Mālatī-mādhava (Bhavabhūti)

3.4.8. Mahāvīra-carita  (Bhavabhūti)

3.4.9. Uttara-rāma-carita  (Bhavabhūti)

3.4.10. Bhaṣa (13 dramatów)

 

3.5. proza dworska (gada-kāvya)

3.5.1. Harṣa-carita (Bāṇa)

3.5.2. Rāja-taranginī (Kalhana)

 

3.6. proza mieszana z wierszem (campū)

3.6.1. Damayantī-kathā

3.6.2. Bharata-campū

3.6.3. Yaśastilaka (Somadevasūri)

 

3.7. bajki i opowieści (kathā)

3.7.1. Pañca-tantra

3.7.2. Śuka-saptati

3.7.3. Bṛhat-kathā

3.7.4. Kādambarī (Bāṇa)

3.7.5. Daśa-kumāra-carita (Daṇḍin)

3.7.6. Hitopadeśa

 

3.9. pieśni pochwalne (stuti, stotra)