Majewski - gramatyka

Strona internetowa

Indika – dzieło Megastenesa (350-290 p.n.e.) będące jedną z pierwszych recepcji Indii w Europie. Choć nie dotarło do naszych czasów, to zachowało się fragmentarycznie w dziełach późniejszych historyków (Diodor Sycylijski, Strabon, Pliniusz Młodszy, Flawiusz Arrian).

Niniejsza strona poświęcona jest literaturze sanskryckiej – tłumaczeniom tekstów, ich rozumieniu i recepcji. Strona została zainicjowana z okazji dwóch wieków sanskrytu w Polsce. W roku 1816 Walenty Skorochód Majewski (1764 -1835) opublikował w cyklu „O Słowianach i ich pobratymcach” pierwszy języku polskim podręcznik sanskrytu – Rozprawa o języku samskrytskim. Od tego czasu wielu Polaków zajmowało się kulturą indyjską w ogólności, a sanskrytem w szczególności. Na niniejszej stronie pragniemy przybliżyć ich wkład i dorobek oraz upowszechnić wiedzę o piśmiennictwie indyjskim.


Grupa robocza

Indika jest grupą roboczą zarejestrowaną w 2016 r. przy konsorcjum DARIAH-PL jako projekt zajmujący się cyfryzacją procesu tłumaczenia, analizy, redakcji i publikacji tekstów. Celem grupy jest stworzenie systemu ułatwiającego szeroko rozumianą pracę nad tekstem:

  1. tłumaczenie
  2. redakcja
  3. publikacja
  4. analiza