4.1. prawo i etyka (dharma)

4.1.1. Āpastambha-gṭhya-sūtra

4.1.2. Āśvalāyana-gṭhya-sūtra

4.1.3. Pāraskara-gṭhya-sūtra

4.1.4. Śāṅkhāyana-gṭhya-sūtra

4.1.5. Vaikānasa-gṭhya-sūtra

4.1.6. Āpastambha-dharma-sūtra

4.1.7. Gautama-dharma-sūtra

4.1.8. Baudhāyana-dharma-sūtra

4.1.9. Vasiṣṭha-dharma-sūtra

4.1.10. Hiraṇyakeśi-dharma-sūtra

4.1.11. Vaikānasa-dharma-sūtra

4.1.12. Manu-smṛti (12 lekcji)

4.1.13. Viṣṇu-smṛti

4.1.14. Smṛtiratnākara

4.1.15. Smṛticandrikā

 

4.2. polityka i ekonomia (artha)

4.2.1. Kauṭilya-artha-śastra

 

4.3. erotyka (kāma)

4.3.1. Kāma-sūra (Vātsyāyana) (7 części)

4.3.2. Arena miłości (Anaṅga-raṅga) (Kalyāṇa-malla)

4.3.3. Piąta strzała (Pañca-sāyaka) (Jyotirīśvara)

4.3.4. Sekrety miłości (Rati-rahasya) (Kokkoka)

 

4.4. astrologia, astronomia i matematyka (jyotiṣa)

4.4.1. Jyotiṣa-vedāṅga

4.4.2. Yavana-jātaka (Sphujidhvaja)

4.4.3. Romaka-siddhānta

4.4.4. Pauliśa-siddhānta

4.4.5. Vāsiṣṭha-siddhānta

4.4.6. Paitāmaha-siddhānta

4.4.7. Sūrja-siddhānta (Varāhamihira)

4.4.8. Bṛhaj-jātaka (Varāhamihira)

4.4.9. Laghu-jātaka (Varāhamihira)

4.4.10. Bṛhat-saṁhitā (Varāhamihira)

4.4.11. Horāsāra (Pṛthuyaśas)

4.4.12. Bṛhatpārāśarahorā (Parāśara)

4.4.13. Sārāvalī (Kalyāṇavarman)

4.4.14. Jātaka-karma-paddhati (Śrīpati)

4.4.15. Lomaśa-saṁhitā

4.4.16. Jātaka-pārijāta (Vaidyanātha)

4.4.17. Phala-dīpikā (Mantreśvara)

4.4.18. Upadeśa-sūtra (Jaimini)

4.4.19. Bhṛgu-saṁhitā

4.4.20. Tājika-tantra-sāra (Samarasiṁha)

4.4.21. Varṣa-phala (Maṇittha)

4.4.22. Tājika-nīlakaṇṭhatī, (Nīlakaṇṭha)

 

4.5. medycyna (cikitsā)

4.5.1. Caraka-saṁhita

4.5.2. Suśruta-saṁhita

4.5.3. Aṣṭāṅga-hṛdaya (Vag-bhaṭṭa)

4.5.4. Mādhva-nidāna (Mādhava-kāra)

4.5.5. Śārṅgadhara-saṁhita (Śārṅgadhara)

4.5.6. Bhāva-prakāśa (Bhāvamiśra)

 

4.6. teatr (nāṭya)

4.6.1.Nāṭya-śāstra (Bharata) (36 rozdziałów adhyāya)

 

4.7. estetyka (rasa)

4.7.1. Śṛṅgāra-prakāśa (Bhoja)

4.7.2. Naszyjnik bogini mowy Sarasvatī-kaṇṭābharaṇa (Bhoja)

4.7.3. Ocean nektaru estetycznych smaków oddania Bhakti-rasāmṛta-sindhu (Rūpa)

 

4.8. muzyka i taniec (saṁgīta)

4.8.1. Mātrā-lakṣaṇa

4.8.2. Dattila

4.8.3. Bṛhad-deśī

4.8.4. Nartana-nirṇaya

 

4.10. architektura (vāstu)

4.10.1. Maya-mata

4.10.2. Śilpa-ratna-kośa

4.10.3. Śilpa-prakāśa

4.10.4. Vāstu-sūtra-upaniṣad

 

4.11. nauka o języku (vyākaraṇa)

4.11.1. Aṣṭādhyāyī (Pāṇini)

4.11.1.1. dhātu-pāṭha

4.11.1.2. gaṇa-pāṭha

4.11.1.3. Mahābhaṣya (Patañjali)

4.11.1.4. Siddhānta-kaumudī (Bhaṭṭojī Dīkṣit)

4.11.2. Aindra-vyākaraṇa (Indra-gomin)

4.11.3. Cāndra-vyākaraṇa (Candra-gomin)

4.11.4. Jainendra-vyākaraṇa (Mahāvīra)

4.11.5. Śabdānuśāsana (Śākaṭāyana)

4.11.6. Hemacandra-vyākaraṇ (Hemacandra)

4.11.7. Kātantra-vyākaraṇa (Śarvavarman)

4.11.8. Sārasvata-vyākaraṇa

4.11.9. Mugdhabodha-vyākaraṇa (Vopadeva)

4.11.10. Hari-nāmāmṛta-vyākaraṇa (Jīva)

4.11.11. Vākya-pādīya (Bhartṛhari)

4.11.12. Vaiyākaraṇa-bhūṣaṇa (Kaunda-bhatta)

4.11.13. Vaiyākaraṇa-siddhānta-mañjuṣā (Nageśa)

 

4.12. poetyka (alaṁkāra)

4.12.1. Kāvyālaṁkāra (Bhāmaha)

4.12.2. Lustro poezji (Kāvyā-darśa)  (Daṇḍin)

4.12.3. Kāvyālaṁkāra-vṛtti (Vāmana)

4.12.4. Kāvyā-mimaṁsa (Raja-śekhara)

4.12.5. Alaṁkāra-saṁgraha (Udbhaṭa)

4.12.6. Dhvany-āloka (Ānanda-vardhana)

4.12.7. Daśa-rūpaka (Dhanaṁjaya)

4.12.8. Kāvyā-prakaśa (Mammaṭa)

4.12.9. Sarasvatī-kaṇṭhābharaṇa (Bhoja)

4.12.10. Alaṁkāra-sarvasva (Rucaka)

4.12.11. Sahitya-darpaṇa (Viśva-nātha)