Zadania badawcze

Zadania zespołu związane są z kolejnymi etapami pracy nad tekstem:

  1. tłumaczeniem
  2. redakcją
  3. publikacją
  4. analizą

Każdy z etapów wymaga odrębnych narzędzi i procedur wdrażania. Nasz zespół stawia sobie za cel wynajdowanie lub opracowywanie narzędzi cyfrowych ułatwiających pracę na każdym z wymienionych etapów, tak by ostatecznie stworzyć modelową strukturę pracy nad tekstem. Wypracowane w ramach prac zespołu narzędzia i procedury będą w miarę możliwości szeroko udostępniane wszystkim zainteresowanym. Prowadzone prace będą skoordynowane z działaniami innych grup roboczych Konsorcjum DARIAH-PL.

Nasza grupa składa się głównie z sanskrytologów, dlatego jako model do naszych prac wybieramy teksty sanskryckie. Prace grupy będą polegać na wdrażaniu i testowaniu różnych narzędzi cyfrowych ułatwiających pracę nad tekstem. Aby praca ta przyniosła wiarygodne i mierzalne rezultaty, stawiamy sobie następujące cele:

  1. Opracowanie modelowej struktury pracy nad tekstem na jego różnych etapach – struktury, która będzie możliwa do wykorzystania dla innych grup w całości lub jej poszczególnych częściach.
  2. Wdrożenie struktury pracy nad tekstem przez przetłumaczenie, zredagowanie, publikację i analizę tekstów sanskryckich.

Aby zrealizować te dwa cele, wyznaczamy sobie następujące zadania:

  1. Stworzenie portalu poświęconego tekstom sanskryckim wraz z repozytorium.
  2. Redagowanie i publikowanie tłumaczeń tekstów sanskryckich z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych i elektronicznych.
  3. Tłumaczenie tekstów sanskryckich, tak indywidualne jak i grupowe, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
  4. Analizowanie tekstów sanskryckich z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi cyfrowych.

Oto niektóre z zadań (działania i narzędzia cyfrowe) związane z kolejnymi etapami pracy nad tekstem:


Ad 1 Tłumaczenie

– opracowanie narzędzia cyfrowego do symultanicznego tłumaczenia wielkich tekstów przez grupę tłumaczy i przetestowanie go w tłumaczeniu dzieł sanskryckich

– narzędzie do automatycznego tworzenia słownika sanskrycko-polskiego podczas prac tłumaczeniowych i przez wielu użytkowników


Ad 2 Redakcja

– wygodna, przejrzysta lista dyskusyjna umożliwiająca komunikację

– wykorzystanie narzędzi do analizy gramatycznej, metrycznej i składniowej

– wykorzystanie wypracowanych słowników


Ad 3 Publikacja

– stworzenie repozytorium polskich tłumaczeń z sanskrytu – wolny dostęp we wszystkich formatach tekstu dzieł, na które zdobędziemy prawa autorskie, oraz archiwizacja tych, na które praw autorskich nie posiadamy

– szablon do publikowania tekstów sanskryckich wraz z tłumaczeniami i komentarzami

– szablon do zamieszczania różnych formatów publikowanych tekstów (pdf, skan, formaty na czytniki mobilne itd.)

– narzędzie do publikowania różnych redakcji jednego tekstu oraz jednocześnie kilku tłumaczeń

– w ramach projektu będziemy zdobywać prawa autorskie na polskie tłumaczenia i opracowania tekstów, dygitalizować dostępne zbiory, podejmować działalność wydawniczą – druk w małych nakładach


Portal będzie dodatkowo posiadał:

– opis działów literatury sanskryckiej

– wirtualny przewodnik po historii Indii z osią czasu, tabelami, obrazami, naniesionymi na oś czasu dziełami i mapami z zaznaczonymi obszarami, na których tekst powstawał (możliwość porównania obszarów, na których powstawały inne teksty w tym samym okresie historycznym) itd.

– miejsce do publikowania prac (licencjaty, magisterki, doktoraty) i opracowań dotyczących literatury sanskryckiej


Ad 4 Analiza

– narzędzia do analizy gramatycznej, morfologicznej, składniowej

– narzędzie do analizy różnych typów metrów sanskryckich

– wyspecjalizowane wyszukiwarki

– specjalistyczne słowniki

– narzędzia do transliteracji dewanagari