Sesja naukowa: „Ięzyki ludów… starożytności pomnikami”
– 
Walenty Skorochód Majewski (1764-1835) i dwa wieki sanskrytu w Polsce

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Indologii Rasamandaladziałające przy Katedrze Azji Południowej (Wydział Orientalistyczny UW), we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie,  pod patronatem Katedry Azji Południowej, Pracowni Studiów nad Buddyzmem WO UW oraz Zespołu projektu Indika ( www.indika.pl )

Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24

16 grudnia 2016

PROGRAM SESJI:

11.00-11.30        Uroczyste otwarcie:

prof. Piotr Taracha, dziekan WO UW

prof. Danuta Stasik, kierownik KAP

prof. Marek Mejor, kierownik Pracowni Studiów nad Buddyzmem

11.30-11.45        Wystąpienie inauguracyjne – prof. M. Krzysztof Byrski

(przerwa)

I sesja:

12.00-12.45        prof. Marek Mejor:

„Dzieła sanskrytologiczne WSM na tle epoki”

12.45-13.15        prof. Cezary Galewicz:

„Walentego Skorochoda słowiański Orientalizm i Gramatyka mowy starożytnych Skuthów

13.15-13.45        prof. Wanda Decyk-Zięba, dr Monika Kresa, dr Izabela Stąpor:

„Badania językoznawcze w Polsce do początku XIX w.”

(przerwa)

II sesja:

14.15-14.45        dr Monika Nowakowska:

„‘Składy piśmiennych pomników’ W. Skorochoda Majewskiego”

14.45-15.15        dr Małgorzata Wielińska-Soltwedel:

„Indologia bez Majewskiego?”

15.15-15.45        dr Maciej St. Zięba:

„Początki badań indologicznych w Lublinie i ich związki z innymi ośrodkami. Jan I.N. Baudouin de Courtenay, Maurycy Straszewski, Franciszek Tokarz i in.”

POBIERZ PROGRAM SESJI


Dwa wieki sanskrytu w Polsce

W roku 1816 w pierwszej ‚na Sławiańszczyznie’ spod drukarni sanskryckiej przy ul. Świętojerskiej 21 ukazała się gramatyka sanskrytu: O Słowianach i ich pobratymcach, Rozprawa o języku samskrytskim. Autorem był Walenty Skorochód Majewski (1764–1835), z zawodu notariusz, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauki, metrykant koronny króla Stanisława Poniatowskiego, twórca podwalin polskich Archiwum Akt Dawnych, oryginał warszawski, który nosił kontusz i rygorystyczne przestrzegał staropolskich obyczajów. Stanisław Staszic tak o nim powiedział: „Kolega Majewski od wielu lat pracuje nad językami Azyi, szczególnie nad językiem Samskrytu Indyan; z tym dochodzi powinowactwa rozmaitych ludów, pokoleń i plemion.”

Filip Ruciński