Indika – cyfryzacja procesu tłumaczenia, analizy, redakcji i publikacji tekstów

Grupa robocza projektu Indika jako całość ma charakter wolontariacki.


Misja:

Stworzenie systemu ułatwiającego szeroko rozumianą pracę nad tekstem:

 1. tłumaczenie
 2. redakcja
 3. publikacja
 4. analiza

Każdy z etapów wymaga odrębnych narzędzi cyfrowych wspomagających jego przebieg. Zespół będzie:

 1. wyszukiwał istniejące narzędzia i je testował
 2. tworzył własne narzędzie cyfrowe
 3. tworzył modelową strukturę pracy nad tekstem na jego różnych etapach

Cele:

 1. Opracowanie modelowej struktury pracy nad tekstem na jego różnych etapach – struktury, która będzie możliwa do wykorzystania dla innych grup w całości lub jej poszczególnych częściach.
 2. Wdrożenie struktury pracy nad tekstem przez przetłumaczenie, zredagowanie, publikację i analizę tekstów sanskryckich.

Aby zrealizować te dwa cele, wyznaczamy sobie następujące zadania:

 1. Stworzenie portalu poświęconego tekstom sanskryckim wraz z repozytorium.
 2. Redagowanie i publikowanie tłumaczeń tekstów sanskryckich z wykorzystaniem nowych technik multimedialnych i elektronicznych.
 3. Tłumaczenie tekstów sanskryckich, tak indywidualne jak i grupowe, z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 4. Analizowanie tekstów sanskryckich z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi cyfrowych.