Zespół projektu „Indika”

Grupa robocza „Indika” ma charakter organu parasolowego dla mniejszych projektów funkcjonujących zarówno jako moduły (podgrupy grupy roboczej), jak i niezależne projekty powiązane celowo z projektem „Indika”. Grupa tworzy platformę umożliwiającą oddolne realizowanie projektów, wspiera inicjatywy związane z wyznaczonymi sobie celami, gromadzi i publikuje rezultaty poszczególnych prac badawczych.


Kierownik grupy:

Prof. dr hab. Joanna Jurewicz – orientalista, sanskrytolog, filolog  Katedry Azji Południowej UW


Koordynator, osoba do kontaktu:

Dr Andrzej Babkiewicz – orientalista, sanskrytolog, kulturoznawca, absolwent studiów doktoranckich  Katedry Azji Południowej UW, moderator strony indika.pl  –  a.babkiewicz@uw.edu.pl


Komitet konsultacyjno-doradczy:

Prof. zw. Maria Krzysztof Byrski – orientalista, sanskrytolog, profesor emeriuts UW, wykładowca w Collegium Civitas

Prof. dr hab. Joanna Sachse – filolog, sanskrytolog, literaturoznawca, Zakład Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Marta Kudelska – indolog, sanskrytolog, filozof Katedra Porównawcza Studiów Cywilizacji UJ

Dr Maciej St. Zięba – historyk filozofii orientalnych (indyjskiej i dalekowschodnich), orientalista, esperantysta i klingonista, najjaika i konfucjanista, pracownik LUW i KUL – mszieba@poczta.pl


Zespół wykonawczy:

Dr Sven Sellmer – filolog, sanskrytolog, tłumacz Katedra Orientalistyki UAM – sven@amu.edu.pl

Dr Monika Nowakowska – orientalista, sanskrytolog, filolog  Katedry Azji Południowej UW – m.nowakowska@uw.edu.pl

Dr Michał Lipnicki – językoznawca, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – lelipou@wp.pl

Dr Krzysztof Iwanek – kulturoznawca, historyk, sanskrytolog Katedry Azji Południowej UW; Hankuk University of Foreign Studies

Dr Andrzej Babkiewicz – orientalista, sanskrytolog, kulturoznawca, absolwent studiów doktoranckich  Katedry Azji Południowej UW, moderator strony indika.pl  – a.babkiewicz@uw.edu.pl

Dr Filip Ruciński – orientalista, sanskrytolog, kulturoznawca absolwent studiów doktoranckich Katedry Azji Południowej UW – filip.rucinski@gmail.com

Krzysztof Śliwiński – archiwista Polskiego Związku Esperantystów, dokumentalista Muzeum Azji i Pacyfiku, wikipedysta, bakałarz Międzynarodowej Akademii Nauk San Marino – oriento@wp.pl

Mgr Stefan Ziembiński – tłumacz z sanskrytu, właściciel strony internetowej bibliotekajogi.pl – stefan.ziembinski@wp.pl

Mgr Krzysztof Gutowski – orientalista, sanskrytolog, absolwent Katedry Azji Południowej UW – krzysztof.m.gutowski@gmail.com