Studenckie Koło Naukowe Indologii Rasamandala,

działające przy Katedrze Azji Południowej (Wydział Orientalistyczny UW),

we współpracy z

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić Państwa na sesję naukową

odbywającą się pod patronatem Katedry Azji Południowej, Pracowni Studiów nad Buddyzmem WO UW oraz Zespołu projektu Indika ( www.indika.pl ) pt.

„Ięzyki ludów … starożytności pomnikami” –

Walenty Skorochód Majewski (1764-1835)

i dwa wieki sanskrytu w Polsce

Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24

16 grudnia 2016, godz. 11:00-17.00

 

PROGRAM SESJI:

11.00-11.30        Uroczyste otwarcie:

prof. Piotr Taracha, dziekan WO UW

prof. Danuta Stasik, kierownik KAP

prof. Marek Mejor, kierownik Pracowni Studiów nad Buddyzmem

11.30-11.45        Wystąpienie inauguracyjne – prof. M. Krzysztof Byrski

(przerwa)

 

I sesja:

12.00-12.45        prof. Marek Mejor:

„Dzieła sanskrytologiczne WSM na tle epoki”

12.45-13.15        prof. Cezary Galewicz:

„Walentego Skorochoda słowiański Orientalizm i Gramatyka mowy starożytnych Skuthów

13.15-13.45        prof. Wanda Decyk-Zięba, dr Monika Kresa, dr Izabela Stąpor:

„Badania językoznawcze w Polsce do początku XIX w.”

(przerwa)

 

II sesja:

14.15-14.45        dr Monika Nowakowska:

„‘Składy piśmiennych pomników’ W. Skorochoda Majewskiego”

14.45-15.15        dr Małgorzata Wielińska-Soltwedel:

„Indologia bez Majewskiego?”

15.15-15.45        dr Maciej St. Zięba:

„Początki badań indologicznych w Lublinie i ich związki z innymi ośrodkami. Jan I.N. Baudouin de Courtenay, Maurycy Straszewski, Franciszek Tokarz i in.”

POBIERZ PROGRAM SESJI


Dwa wieki sanskrytu w Polsce

W roku 1816 w pierwszej ‚na Sławiańszczyznie’ spod drukarni sanskryckiej przy ul. Świętojerskiej 21 ukazała się gramatyka sanskrytu: O Słowianach i ich pobratymcach, Rozprawa o języku samskrytskim. Autorem był Walenty Skorochód Majewski (1764–1835), z zawodu notariusz, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauki, metrykant koronny króla Stanisława Poniatowskiego, twórca podwalin polskich Archiwum Akt Dawnych, oryginał warszawski, który nosił kontusz i rygorystyczne przestrzegał staropolskich obyczajów. Stanisław Staszic tak o nim powiedział: „Kolega Majewski od wielu lat pracuje nad językami Azyi, szczególnie nad językiem Samskrytu Indyan; z tym dochodzi powinowactwa rozmaitych ludów, pokoleń i plemion.”

Filip Ruciński


Planowane aktywności w ramach obchodów 200-lecia sanskrytu w Polsce:

  1. Sporządzenie pełnej chronologicznej listy polskich przekładów z sanskrytu.
  2. Zebranie i zdigitalizowanie jak największej liczby polskich przekładów z sanskrytu.
  3. Reprint książki „O Słowianach i ich pobratymcachGramatyka sanskrytu” Walentego Skorochoda Majewskiego.
  4. Stworzenie portalu poświęconego tekstom sanskryckim i ich przekładom (www.indika.pl).
  5. Opracowanie biogramów polskich sanskrytologów i osób upowszechniających kulturę sanskrycką.
  6. Upowszechnianie biogramów polskich sanskrytologów przez publikowanie ich na stronach internetowych oraz uzupełnienie danych w Wikipedii.
  7. Zorganizowanie cyklu prelekcji, sesji i konferencji poświęconych polskim sanskrytologom i tłumaczeniom z sanskrytu.
  8. Stworzenie profilu na portalach społecznościowych (Facebook) informującego o wydarzeniach związanych z obchodami.
  9. Upamiętnienie rocznicy w nazewnictwie ulic – kampania na rzecz obejmowania ulic patronatem polskich sanskrytologów.
  10. Upowszechnianie sanskrytu przez organizację kursów, szkoleń i wykładów tematycznych.