Autorzy

Opracowali (indika 2024):
(zamieszczenie tłumaczeń, objaśnienia)
Adam Pudło
(analiza syntaktyczna)
Andrzej Babkiewicz

Rozdział 1: Pełne skupienie
(prathamaḥ samādhi-pādaḥ)

atha yogānuśāsanam ||1.1||

Oto pouczenie o jodze.

yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ ||1.2||

Joga, to uśmierzenie czynności czittamu.

tadā draṣṭuḥ svarūpe 'vasthānam ||1.3||

Wtedy nastaje samoistność widza.

vṛttisārūpyam itaratra ||1.4 ||

Inaczej uczestniczy w istnieniu czynności.

vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ ||1.5||

Czynności są pięciorakie, uciskane i nieuciskane.

pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛtayaḥ ||1.6||

Otóż one: normy poznania, opaczność, przypuszczenie, sen, wspomnienie.

pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni ||1.7||

Normy poznania, to spostrzeżenie, wnioskowanie, podanie.

viparyayo mithyā-jñānam atad-rūpa-pratiṣṭham ||1.8||

Opaczność, to poznanie błędne, poprzestające na tem, co nie jest istotą rzeczy.

śabda-jñānānupātī vastu-śūnyo vikalpaḥ ||1.9||

Przypuszczenie, to bezprzedmiotowe śledzenie prawdy na podstawie słów.

abhāva-pratyayālambanā vṛttir nidrā ||1.10||

Sen, to czynność, która nie wyobraża rzeczywistości.

anubhūta-viṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ ||1.11||

Wspomnienie, to niezatracenie pojęcia o przedmiocie.

abhyāsa-vairāgyābhyāṃ tan-nirodhaḥ ||1.12||

Uśmierzanie czynności odbywa się przez wprawę i beznamiętność.

tatra sthitau yatno 'bhyāsaḥ ||1.13||

Wprawa, to usiłowanie wytrwania przy uśmierzeniu.

sa tu dīrgha-kāla-nairantarya-satkārāsevito dṛḍha-bhūmiḥ ||1.14||

Utrwala się, gdy się je dłuższy czas uprawia z oddaniem.

dṛṣṭānuśravika-viṣaya-vitṛṣṇasya vaśīkāra-saṃjñā vairāgyam ||1.15||

Beznamiętność, to świadome opanowanie jaźni, która przestała pragnąć rzeczy, zarówno spostrzegalnych, jak i przyobiecanych w Piśmie.

tat-paraṃ puruṣa-khyāter guṇa-vaitṛṣṇyam ||1.16||

Niepragnienie gun do szczytu dochodzi u tego, u którego nastąpiło rozświetlenie się puruszy.

vitarka-vicārānandāsmitā-rūpānugamāt saṃprajñātaḥ ||1.17||

Póki mu towarzyszy wątpliwość, namysł, radość, egoizm, samadhi jest świadomym.

virāma-pratyayābhyāsa-pūrvaḥ saṃskāra-śeṣo 'nyaḥ ||1.18||

Nieświadomy zaś, do którego wiedzie ćwiczenie, uśmierzające wyobraźnię, wyzbył się przymiotów jaźni.

bhava-pratyayo videha-prakṛti-layānām ||1.19||

Świadomy bywa własnością przyrodzoną u tych, którzy się wznoszą ponad cielesność, rozpuszczając ją w prakriti.

śraddhā-vīrya-smṛti-samādhi-prajñā-pūrvaka itareṣām ||1.20||

U innych warunkiem wstępnym są ufność, siłą, pamięć, świadome dążenie do samadhi.

tīvra-saṃvegānām āsannaḥ ||1.21||

Gdy ostro nacierają, samadhi się przybliża.

mṛdu-madhyādhimātratvāt tato 'pi viśeṣaḥ ||1.22||

Są słabi, średni, nadmierni, stąd różnica.

īśvara-praṇidhānād vā ||1.23||

Można też oddaniem się Iśwarze.

kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||1.24||

Iśwara, to odrębny purusza, nie dotknięty ani plagami, ani karmą, ani karmicznemi plonami i osadami.

tatra niratiśayaṃ sarvajña-bījam ||1.25||

W nim zaród wszechwiedzy, tkwiący we wszystkich, spotęgował się do nieprzekraczalności.

pūrveṣām api guruḥ kālenānavacchedāt ||1.26||

On to był mistrzem przodków, gdyż jest poza czasem.

tasya vācakaḥ praṇavaḥ ||1.27||

Jego oznacza święta zgłoska Om.

taj-japas tad-artha-bhāvanam ||1.28||

Ją więc należy szeptać i zgłębiać.

tataḥ pratyak-cetanādhigamo 'py antarāyābhāvaś ca ||1.29||

Tem osiąga się intuicję duchową, nadto usunięcie przeszkód.

vyādhi-styāna-saṃśaya-pramādālasyāvirati-bhrānti-darśanālabdha-bhūmikatvānavasthitatvāni citta-vikṣepās te 'ntarāyāḥ ||1.30||

Choroba, bezsilność, zwątpienie, zniechęcenie, lenistwo, niepowściągliwość, błędne zapatrywanie, brak skupienia i wytrwałości wywołują roztargnienie ducha, mianowicie owe przeszkody.

duḥkha-daurmanasyāṅgam-ejayatva-śvāsa-praśvāsā vikṣepa-saha-bhuvaḥ ||1.31||

Ból, smutek, drżenie ciała oraz nierówny oddech towarzyszą roztargnieniu.

tat-pratiṣedhārtham eka-tattvābhyāsaḥ ||1.32||

Roztargnienie wraz z towarzystwem ustaje przy skupianiu się na czemkolwiek.

maitrī-karuṇā-muditopekṣāṇāṃ sukha-duḥkha-puṇyāpuṇya-viṣayāṇāṃ bhāvanātaś citta-prasādanam ||1.33||

Uspokojenie się ducha nastaje przy uprzytomnianiu sobie życzliwości, współczucia, radości, pobłażliwości, względem szczęścia, cierpienia, dobra i zła.

pracchardana-vidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya ||1.34||

Można też oddychaniem świadomem.

viṣayavatī vā pravṛttir utpannā manasaḥ sthiti-nibandhanī ||1.35||

Także czynność, skierowana ku rzeczom duchowym, w pomyślnym razie utrwala uspokojenie.

viśokā vā jyotiṣmatī ||1.36||

To samo czyni usposobienie bez troski, pełne światła, dobroci.

vīta-rāga-viṣayaṃ vā cittam ||1.37||

Lub rozmyślanie nad rzeczami beznamiętnemi.

svapna-nidrā-jñānālambanaṃ vā ||1.38||

Lub rozpamiętywanie snu i snów.

yathābhimata-dhyānād vā ||1.39||

Albo jakakolwiek medytacja.

paramāṇu-parama-mahattvānto 'sya vaśīkāraḥ ||1.40||

Wtedy duch opanował świat zmysłowy.

kṣīṇa-vṛtter abhijātasyeva maṇer grahītṛ-grahaṇa-grāhyeṣu tat-stha-tad-añjanatā samāpattiḥ ||1.41||

Po uśmierzeniu czynności wewnętrznej, poznawca, poznanie i świat poznawany wzajemnie się przenika i zlewa w jedno, niby światło kryształu, oto samapatti.

tatra śabdārtha-jñāna-vikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ ||1.42||

Jeśli ją przy rozbieraniu znaczenia wyrazów jeszcze obarczają różne przypuszczenia, samapatti zowie się: obarczoną wątpieniem.

smṛti-pariśuddhau svarūpa-śūnyevārtha-mātra-nirbhāsā nirvitarkā ||1.43||

Zwie się: wolną od wątpienia, gdy tylko sam przedmiot się ukazuje, bez budzenia się wspomnień i myśli o sobie.

etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣma-viṣayā vyākhyātā ||1.44||

Takież jest i wyjaśnienie samapatti, obarczonej namysłem lub wolnej od namysłu, z tem zastrzeżeniem, że ta dotyczy przedmiotów subtelnych.

sūkṣma-viṣayatvaṃ cāliṅga-paryavasānam ||1.45||

Przez rzecz subtelną w końcu rozumie się to, czemu brak znamion.

tā eva sabījaḥ samādhiḥ ||1.46||

Taki to samadhi zarodkowy.

nirvicāra-vaiśāradye 'dhyātma-prasādaḥ ||1.47||

Skoro dojrzała samapatti, wolna od namysłu, nastaje uspokojenie się właściwego Ja.

ṛtaṃ-bharā tatra prajñā ||1.48||

Wtedy świadomość dostępuje prawdy.

śrutānumāna-prajñābhyām anya-viṣayā viśeṣārthatvāt ||1.49||

To już nie poznanie, poczęte z objawienia i wniosku, które ma przeznaczenie inne, lecz intuicja, bo ma przedmiot inny.

taj-jaḥ saṃskāro 'nya-saṃskāra-pratibandhī ||1.50||

Wrażenie stąd powstałe przytłumia wrażenia inne.

tasyāpi nirodhe sarva-nirodhān nirbījaḥ samādhiḥ ||1.51||

Gdy również i ten samadhi uśmierzono, z uśmierzenia ogólnego powstaje samadhi wolny od zarodu.