Autor

Opracował (struktura, wprowadzenie, tłumaczenie, analiza gramatyczna i syntaktyczna, objaśnienia)
Andrzej Babkiewicz (indika 2024)

Struktura Purany Bhagawata (Bhāgavata-purāṇa)

rozdział
(adhyāya)

dział
(upākhyāna)
tytuł liczba strof

narracja

Księga 1 (prathama-skandha)
1 naimiṣīyopākhyāna Ofiara w lesie Naimisza. Mędrcy na czele z Śaunaką pytają Sutę o esencję pism  (naimiṣa-kṣetre śrīmad-bhāgavata-viṣaye sūtaṃ prati śaunakādi-munīnāṃ praśnaḥ) 23
2 Suta opowiada o jodze oddania (sūta-prati-vacanam, bhagavat-kathāyāḥ śravaṇa-kīrtanayor  śreyasa-karatvaṃ bhagavad-bhakter māhātmya-varṇanaṃ ca) 34
3 Dwadzieścia cztery zstąpienia Boga (bhagavataś caturviṃśaty-avatārāṇaṃ saṃkṣepato varṇanam) 45
4 Niezadowolenie Wjasy, przybycie Narady (maharṣer vyāsasyāparitoṣaḥ, tad-āśrame devarṣi-nāradasyāgamanaṃ ca) 33
5 vyāsa-nārada-saṃvāda Narada sławi opiewanie i słuchanie o Bogu (bhagavad-guṇa-karma-varṇanasya mahattvaṃ devarṣi-nārada-kartṛkaṃ svakīya-pūrvajanma-vṛttānta-kathanaṃ ca) 40
6 Poprzednie życie Narady (pūrvajanma-vṛttānta-śeṣāṃśaḥ, naradasya bhagavad-ārādhana-pūrvakaṃ brahmaṇaḥ sakāśāj janma-grahaṇam) 39
7 drauṇi-nigrahaḥ Ukaranie syna Drony  (nāradopadeśena Vaasa-dvārā śrīmad-bhāgavatārambhaḥ, tatra parīkṣij janma-prastāve ‘śvatthāmnā kṛtaḥ suptānāṃ draupadī-sutānāṃ vadhaḥ, aśvatthāmnaḥ parābhavaś ca) 58
8 kuntī-stutir yudhiṣṭhirānutapaḥ Kunti wychwala Krysznę. Rozpacz Judhiszthiry (uttarā-garbhe drauṇy-astrataḥ parīkṣito rakṣaṇam, kuntī-kṛtā srī-kṛṣṇa-stuiḥ, yudhiṣṭhirānutāpaś ca) 52
9 yudhiṣṭhira-rājya-pralambhaḥ Judhiszthira zdobywa królestwo (yudhiṣṭhirādīnāṃ bhīṣma-samīpe gamanam, tatra vividhān dharmān upadiśaya śrī-kṛṣṇa-stavana-pūrvakaṃ bhīśmasya mahā-prasthānāṃ ca) 49
10 śrī-kṛṣṇa-dvārakāgamanam Kryszna wyrusza do Dwaraki (bhagavataḥ śrī-kṛṣṇasya dvārakā-gamanam) 36
11 śrī-kṛṣṇa-dvārakā-praveśaḥ Przybycie Kryszny do Dwaraki (dvārakā-vāsibhiḥ kṛtaṃ bhagavato ‘bhinandanam, pura-praveśa-varṇanaṃ ca) 39
12 parīkṣij-janmādy-utkarṣaḥ Narodziny Parikszita (parīkṣito janmotsavaḥ) 36
13 naimiṣīyopākhyāna Pouczenia Widury. Odejście Dhrytarasztry (viduropadeśena gāndhāryā saha dhṛtarāṣṭrasya vanāya prasthānam) 59
14 yudhiṣṭhira-vitarkaḥ Troska Judhiszthiry (apa-śakuna-darśanena yudhiṣṭhirasya cintā, dvārakāto ‘rjunasyāgamanaṃ ca) 44
15 pāṇḍava-svargārohaṇam Wstąpienie Pandawów do niebios (arjunād yadu-kula-saṃhāraṃ bhagavatas tirodhānaṃ ca śruta pāṇḍavānāṃ himālaya-diśi mahāprayāṇam) 51
16 pṛthvī-dharma-saṃvādaḥ Rozmowa Ziemi i Prawa (parīkṣito rājya-lābhaḥ, dig-vijayaḥ, bhūmi-dharma-saṃvāda-śravaṇaṃ ca) 36
17 kali-nigrahaḥ Powstrzymanie eonu Kali (parīkṣid-dharmasaṃvādaḥ, kalinigrahanaṃ ca) 45
18 vipra-śāpopalambhanam Klątwa bramina (parīkṣite munikumāraśāpaḥ) 50
19 śukāgamanam Przybycie Śuki (parikṣito gaṅgā-taṭe prāyopaveśanam, ṛṣi-samāgamaḥ, śukāgamanam, rājñaḥ praśnaś ca) 40
suma strof: 808
Ofiara w lesie Naimisza. Rozmowa Suty z Śaunaką.
Pustelni Głożynowa (badarikāśrama). Rozmowa Narady z Wjasą.