Harmonogram

Grupa robocza „Indika” ma charakter organu parasolowego dla mniejszych projektów funkcjonujących zarówno jako moduły (podgrupy grupy roboczej), jak i niezależne projekty powiązane celowo z projektem „Indika”. Grupa tworzy platformę umożliwiającą oddolne realizowanie projektów, wspiera inicjatywy związane z wyznaczonymi sobie celami, gromadzi i publikuje rezultaty poszczególnych prac badawczych.

Przy takich założeniach i biorąc pod uwagę wolontariacki charakter grupy roboczej, harmonogram prac będzie w dużym stopniu uzależniony od oddolnych inicjatyw i pomniejszych projektów, na które znajdą się dofinansowania. Niemniej możemy wyznaczyć ogólny porządek prac, które zostaną podjęte przez grupę roboczą (ich kolejność może ulec zmianie):

  1. Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej wzajemną komunikację członków grupy – wraz z podgrupami, listami mailingowymi, wideo-konferencjami, bazą dokumentów zamieszczanych w Google Docs itd.
  1. Stworzenie przestrzeni internetowej, w której będą możliwe prace nad tekstem (tłumaczenie, redakcja, publikacja, analiza) i gdzie będą dostępne wszelkie narzędzia cyfrowe umożliwiające taką pracę.
  1. Stworzenie i zarządzanie stroną internetową z materiałem sanskrytologicznym, gdzie znajdzie się:

– pełna chronologiczna lista polskich przekładów z sanskrytu

– spis powszechny polskich sanskrytologów (żyjących i zmarłych) wraz z biogramami i wykazem publikacji

– przewodnik po literaturze sanskryckiej wraz z opisami poszczególnych działów i dzieł

– wirtualny przewodnik po historii Indii z osią czasu, wykorzystujący w prezentacji zdjęcia, mapy i rozwiązania techniczne oparte na mnemotechnikach

  1. Założenie repozytorium przekładów tekstów sanskryckich wraz z oryginałami. Teksty dostępne do pobrania i przejrzenia w różnych formatach, z możliwością wprowadzania preferencji (widok transliteracji lub dewanagari; symultaniczne wyświetlanie kilku tłumaczeń). Publikowane teksty będą zaopatrzone w komentarze i możliwość tworzenie alternatywnego, nowego wariantu tłumaczenia.
  1. Prace z istniejącymi narzędziami cyfrowymi / tworzenie nowych / przystosowanie istniejących do potrzeb projektu:

– narzędzie do symultanicznego tłumaczenia wielkich tekstów przez grupę tłumaczy

– narzędzia do analizy gramatycznej, morfologicznej, składniowej

– narzędzie do analizy różnych typów metrów sanskryckich

– wyspecjalizowane wyszukiwarki

– specjalistyczne słowniki

– narzędzia do transliteracji dewanagari

  1. Prace z wykorzystaniem stworzonej platformy i powstałych narzędzi cyfrowych nad tłumaczeniem, redakcją, publikowaniem i analizą dzieł sanskryckich:

– uzupełnianie repozytorium tekstów o nowe publikacje

– promowanie działalności wydawniczej

– tworzenie nowych narzędzi ułatwiających kolejne etapy pracy nad tekstem

– publikowanie i upowszechnianie wypracowanych metod pracy nad tekstem


Ze względu na wolontariacki charakter grupy roboczej i jej działalność parasolową, uwzględniającą oddolne inicjatywy, trudno jest określić kalendarzowy przebieg kolejnych etapów realizacji projektu. Możemy naszkicować jedynie przybliżony czas, w którym grupa robocza zrealizuje kolejne etapy harmonogramu.

Rok akademicki 2016/2017:

– realizacja pkt 1, 2, 3 harmonogramu

– rozpoczęcie prac nad pkt 4, 5 harmonogramu

Rok akademicki 2017/2018:

– kontynuacja prac nad pkt 4, 5 harmonogramu

Rok akademicki 2018/2019 i dalej:

– kontynuacja prac nad pkt 4, 5 harmonogramu

– prace nad realizacją pkt 6 harmonogramu.

Ze względu na swój charakter oraz ilość dostępnych tekstów sanskryckich wymagających tłumaczenia, prace nad pkt 6 nie dają się ująć w żadnych ramach czasowych i mogą mieć charakter ciągły, toteż nie można określić przewidywanego czasu działania grupy roboczej.