INDIKA

Celem firmy jest świadczenie usług w zakresie wspomagania procesu tłumaczenia, redakcji i publikowania. Specjalizujemy się w literaturze subkontynentu indyjskiego, a szczególnie sanskryckiej.


Świadczone usługi:

  1. Tłumaczenia: z języka angielskiego i sanskrytu, pomoc w kontakcie z tłumaczami z innych języków nowoindyjskich (hindi, bengalski, tamilski)
  2. Redakcja tekstów: polonistyczna, indologiczna, sanskrytologiczna
  3. Kursy sanskrytu: indywidualne i zorganizowane (kontakt do nauczycieli innych języków nowoindyjskich)
  4. Prelekcje dotyczące kultury, religii, filozofii i literatury subkontynentu indyjskiego (kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin)
  5. Zbieranie materiałów i pisanie artykułów naukowych w zakresie literatury i kultury indyjskiej
  6. Zakładanie i prowadzenie stron internetowych związanych z Indiami, a szczególnie literaturą sanskrycką (przykłady: bibliotekajogi.pl; bhagavadgita.eu)
  7. Wydawanie książek: w wersji papierowej, e-book, audio-book

INDIKA
Karina Babkiewicz
NIP:  7821193179
REGON: 520048903
mail: indika.kontakt@gmail.com
tel.:+48 511 07 94 94